TECHPLAN          
  O NAS

GALERIA

KONTAKT


  BIURO PROJEKTÓW ORGANIZACJI I ZAOPATRZENIA INWESTYCJI "TECHPLAN"
Istniejemy już przeszło 30 lat. Nasz zespół złożony z projektantów o długoletnim doświadczeniu może dla Państwa zaprojektować i potem nadzorować budowę wszelkiego typu budynków i obiektów budowlanych.
Posiadamy doświadczenie przy realizacji dużych i skomplikowanych inwestycji.
Nasi projektanci posiadają uprawnienia do wykonywania projektów rewaloryzaci obiektów zabytkowych i kierowania robotami przy takich obiektach
 
  ZAKRES USŁUG
Projekty wielobranżowe i technologiczne
- budownictwo mieszkaniowe wielo i jednorodzinne
- budownictwo przemysłowe
- budownictwo użyteczności publicznej

Doradztwo z zakresu prawa budowlanego
Planowanie przestrzenne
- decyzje o warunkach zabudowy
- decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego
- plany miejscowe